Kontakt

Lekarna Mlaka – Urška Žbontar, mag. farm.

Golniška cesta 105
4000 Kranj
Telefon: (04) 204 91 70, Faks: (04) 204 91 71
E-mail: info@lekarna-mlaka.si